mật ngọt hương đào

Review Truyện Mật Ngọt Hương Đào

MẬT NGỌT HƯƠNG ĐÀO Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, sủng, nam thâm tình, ngược nam, HE CP: Thượng tiên si tình × Đào tinh lạnh…

Read more »
tàn nô review

Review Truyện Tàn Nô

TÀN NÔ Tác giả: Hắc Nhan Thể loại: Cổ đại, đoản văn, ân oán giang hồ, ngược, HE. Độ dài: 12 chương. Tình trạng: Hoàn edit. Link đọc https://truyen5s.com/tan-no _______ A…

Read more »
mị hoạn

Review Truyện Mị Hoạn

Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: Cổ đại, #nam trùng sinh, cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, motif #LẠ (nam chính giả thái giám – nữ chính…

Read more »
danh môn kiều thê

Review Truyện Danh Môn Kiều Thê

DANH MÔN KIỀU THÊ Tác giả: Cửu Lam Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE Tình trạng: Hoàn convert, Edit 2 chương…

Read more »
ngọc bội thái tử gia

Review Truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, huyền huyễn Tình trạng: Đang edit Link đọc https://truyen5s.com/ngoc-boi-thai-tu-gia Giới thiệu (Edit: Evy Ngo) Cô năm nhà…

Read more »
hầu phu nhân

Review Truyện Hầu Phu Nhân

HẦU PHU NHÂN Tác giả: Diêu Án Án Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, HE. Tình trạng: Đang edit ? Nhân vật chính là cô con gái thứ hai của một…

Read more »
con rể

Review Truyện Con Rể

CON RỂ Tác giả: Triệu Hi Chi. Thể loại: Cổ đại, nữ giả nam lăn lộn quan trường, cung đình hầu tước, HE. Tình trạng: Đang edit, 81/110 chương. Link…

Read more »
hữu phỉ

Review Truyện Hữu Phỉ

HỮU PHỈ Tác giả: Priest Thể loại: Cổ đại, giang hồ, nữ cường, thời thế tạo anh hùng, HE Tình trạng: Edit hoàn Link đọc https://truyen5s.com/huu-phi ? Văn án: Cuối cùng rồi…

Read more »
hoàng sủng

Review Truyện Hoàng Sủng

HOÀNG SỦNG Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Thể loại: Cổ đại, cung đấu gia đấu (nhẹ nhàng), siêu sạch siêu ngọt siêu sủng, hài hước vui nhộn, thâm…

Read more »
ngự cao ký

Review Truyện Ngự Cao Ký (Ngự Yêu)

NGỰ GIAO KÝ Tên cũ: Ngự yêu Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Huyền huyễn, ngược tâm, nữ ngự yêu sư – nam giao nhân (người cá), có…

Read more »