Tag: review giảo phụ

Cổ Đại

Review Truyện Giảo Phụ

GIẢO PHỤ Tác giả: Cống Trà. Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nam biến nữ, HE. Tình trạng: Hoàn. Link đọc https://truyen5zz.com/giao-phu —– ? Kiếp trước, Chân Ngọc là mưu sĩ của Cửu Giang vương, vô cớ bị bệnh mà chết. Sau đó trọng sinh vào thê tử (cũng tên Chân Ngọc) của Vương Chính Khanh – […]

Back To Top