điều bác sĩ muốn

Review Truyện Điều Bác Sĩ Muốn

ĐIỀU BÁC SĨ MUỐN Tác giả: Tô Thụ Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt, nữ truy, HE. Tình trạng: Hoàn edit. Link đọc điều bác sĩ muốn —- Giới thiệu…

Read more »
hoàng sủng

Review Truyện Hoàng Sủng

HOÀNG SỦNG Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Thể loại: Cổ đại, cung đấu gia đấu (nhẹ nhàng), siêu sạch siêu ngọt siêu sủng, hài hước vui nhộn, thâm…

Read more »
tặng cho thẩm hữu bạch

Review Truyện Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCH Tác giả: Tiểu Bát Lão Gia Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, 3S, cao H, HE Tình trạng: Đang edit Link đọc https://truyen5s.com/tang-cho-tham-huu-bach 🕸️🦋 Văn…

Read more »
cứu vớt anh trai nam chính

Review Truyện Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

CỨU VỚT ANH TRAI NAM CHÍNH Tác giả: Tiểu Thất Thích Ăn Đường Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, cưới trước yêu sau, nữ luật sư độc mồm x “đại…

Read more »
ngự cao ký

Review Truyện Ngự Cao Ký (Ngự Yêu)

NGỰ GIAO KÝ Tên cũ: Ngự yêu Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Huyền huyễn, ngược tâm, nữ ngự yêu sư – nam giao nhân (người cá), có…

Read more »
con đường đến bên em

Review Truyện Con Đường Đến Bên Em

CON ĐƯỜNG ĐẾN BÊN EM Tác giả: Giải Tổng Thể loại: Hiện đại, ngược, HE. Tình trạng: Hoàn edit Review bởi: Cua Đá Chỉnh ảnh: JX —- 🌿 Văn án: Một…

Read more »
mèo yêu

Review Truyện Mèo Yêu

MÈO YÊU. Tác giả: Hà Thư. Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, sủng ngọt, nam chính dịu dàng, nữ chính ngây thơ, có chút huyền huyễn, HE. Tình trạng: Hoàn…

Read more »
bạn trai tôi là xác ướp

Review Truyện Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương Thể loại: Hiện đại, nam chính xác ướp, nữ chính nhà văn, đáng yêu, hài, sạch, sủng, HE….

Read more »
gian thần quỳ xuống cho trẫm

Review Truyện Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm

GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO TRẪM Tác giả: Hoàng Hề Thể loại: Cổ đại, hài, nữ phẫn nam trang, sư đồ luyến, triều đấu, ngược tâm nam 9 và ngược…

Read more »
trọng tử

Review Truyện Trọng Tử

TRỌNG TỬ Tác giả: Thục Khách Thể loại: Huyễn huyền, tiên hiệp, sư đồ luyến, suýt ngược, HE Tình trạng: Edit hoàn. Độ dài: 59 chương + 2 ngoại truyện…

Read more »